Trainingen

Je wilt een goede relatie met jouw leerlingen en alle betrokkenen in en rond de school. Het is frustrerend wanneer deze relatie onder druk staan of, erger nog, blijvend verstoord raakt vanwege stress en onbegrip.
Wij trainen onderwijsteams te handelen op verschillen in taal en motivatie. Daarmee hebben zij het gereedschap in handen met positieve energie aan de slag te zijn. Bovendien weten zij hun leerlingen en omgeving uit te nodigen steeds het juiste te zien en te doen.
Teams die deelnemen aan onze programma’s waarderen zichzelf, zijn in staat warme relaties te bouwen en te onderhouden: Het fundament voor sterk onderwijs.

Bouwstenen voor jouw programma: