Terug Interessant! Ik wil meer weten

ZieZ basisprogramma

Onderwijsteams gedragen zich verantwoordelijk. Ze weten waarvoor ze staan, ze hebben gevoel voor hun leerlingen. Het is prettig wanneer teamleden elkaar onderling verstaan en er samen uitkomen. Een pittige discussie en verschil van inzicht leiden vaak tot waardevolle nieuwe ontwikkelingen. Maar soms versta je elkaar niet, heb je hetzelfde belang en lijkt het onmogelijk tot overeenstemming te komen.

Observeren van communicatie

In het ZieZ basisprogramma behandelen we tien observeerbare aspecten van communicatie. Daarbij maken we gebruik van het Process Communication Model® (PCM).
De tien aspecten hebben telkens een zelf-component (informatie over de individuele deelnemer) en een praktische toepassing voor de praktijk, gericht op de omgang, relaties en het aansluiten bij de psychologische behoefte van de ander. Door het herkennen van eigen communicatie en die van de ander ontstaat begrip. Het communicatieproces wordt observeerbaar, waardoor begrip toeneemt. 

Persoonlijk profiel

Elke deelnemer krijgt zijn eigen persoonsgebonden PCM-persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is de sleutel tot inzicht in de eigen unieke manier van communiceren. Het bevat een overzicht van de manier waarop de eigenaar naar de wereld kijkt (perceptie), achtergrondinformatie over psychologische behoeftes en de daaraan gerelateerde stress. Feedback geven en ontvangen wordt waardevol en kansrijk door onze +/+ benadering van communicatie.

Aan de slag in de praktijk

Tussen de trainingen gaat het team in de praktijk aan de slag met observatie opdrachten. Deze opdrachten zijn gericht op zelfinzicht, inzicht in de ander en het observeren van processen in binnen het team. Daarnaast zetten we hier de eerste stap naar het observeren van leerlingen. 
Door direct in de praktijk aan de slag gaan en dat samen met collega’s te doen ontstaan nieuwe inzichten en (h)erkinning. De onderlinge banden worden steviger en samen werken aan sterk onderwijs krijgt nog meer vorm.

Door deze aanpak ontstaan hechte teams die elkaar verstaan en in staat onderwijs vorm te geven. Elk individu weet zijn/haar sterke kanten in te zetten en die van de ander op waarde te schatten. De onderlinge verbinding is sterk en de focus op sterk onderwijs is groot. Zo komt talent tot bloei.

Bijna 3000 leerkrachten hebben inmiddels bij ons deze training gevolgd, daarmee hebben we samen 60.000 leerlingen bereikt. 75% van de teams die het ZieZ basisprogramma volgen neem deel aan onze vervolgprogramma’s. Wij zijn hun duurzame gids in de aanpak van een sterk pedagogisch klimaat binnen scholen.

Door onderlinge verschillen te (h)erkennen ontstaat wederzijds begrip. Dit is de sleutel tot sterk onderwijs.

Nieuwsgierig geworden?

Naam(Vereist)