Over ons

De ZieZ aanpak

Verbinding en waardering is het fundament
waarop onderwijs versterkt wordt
en elke leerling bereikt


Leer jezelf en de ander kennen in 4 stappen.
Versterk je onderwijs met kansrijke interventies.
Ontsluit het potentieel in ieder kind.

Herken en waardeer jezelf
Weet hoe jij de wereld waarneemt en hoe dat jouw kijk beïnvloedt.
Wees je bewust van alle kwaliteiten en valkuilen die daarbij horen.
Waardeer jezelf door tegemoet te komen aan wat jouw behoeften en motivatie.

Zie de ander en verbind 
Heb zicht op verschillen in waarneming en herken die in de ander.
Erken de kwaliteit in ieder individu en sluit erbij aan door jouw gereedschap in te zetten.

Versterk jouw onderwijs
Zet al jouw capaciteiten in om jouw onderwijs in te richten passend voor elke leerling.

Bereik elke leerling
Ontsluit het potentieel in elk kind en vier onderwijs.