Privacybeleid

We komen graag met jou in contact. In levende lijve en/of via digitale weg.

Door ons werk komen wij in bezit van jouw privé gegevens: jouw emailadres, jouw adres en jouw telefoonnummer.

Met deze gegevens gaan we zuinig om. We gebruiken ze om met jou in contact te komen en te blijven. Zo zorgen we ervoor dat je informatie krijgt over de training of coaching die je gaat volgen. We sturen jou de eventuele factuur voor het werk dat we leveren. De gegevens zijn bedoeld om onze samenwerking vlot en goed te laten verlopen. Telefonisch gedeelde informatie wordt in de vorm van korte notities vastgelegd voor zolang dit nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren. Je gegevens worden tevens verwerkt om nieuwsbrieven te versturen

Het is onze missie het onderwijsklimaat zo te versterken dat elke leerling wordt bereikt. Wanneer we nieuwe plannen of producten hebben willen we dat graag met jou delen. We doen dat door een mailtje te sturen. Stel je daar geen prijs op? Je kunt dat vooraf laten weten of je op elk later tijdstip doorgeven. Onze informatie aan jou stopt dan.

Heb je via ons een PCM profiel gekregen? De digitale profielen worden beheerd door Process Communications Nederland. Alleen jij kunt jouw eigen profiel digitaal opvragen. Wij onderschrijven hierin de privacy verklaring van Process Communication Nederland. Je kunt die vinden op www.ProcessCommunicationNederland.nl. In die verklaring staat onder andere dat jouw profiel nog 3 jaar opvraagbaar is nadat je de vragenlijst hebt ingevuld.

En dan nu onze website. Je bezoekt onze website www.ziez-onderwijs.nl voor informatie. Bij nadere interesse meld je je aan voor de nieuwsbrief, doe je mee met een actie of je meld je aan voor een training. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat onze mailbox niet. We doen dit alles volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Over dat alles hieronder in detail meer.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat je onze website bezoekt, een contactformulier invult, meedoet aan een actie en/of gebruik maakt van de diensten van ZieZ onderwijs, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website of die je invult bij het meedoen aan een actie. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

  • websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
  • nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief
  • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij je hier vooraf toestemming voor hebt verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Wat gebeurt er terwijl je surft?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om onze website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer.

Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze

Met Google Analystics wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie. ( privacybeleid van Google en privacybeleid van Google Analytics).

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; de laatste 3 cijfers van het IP-adres hebben wij geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.

Je gegevens zijn goed beveiligd

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the cloud’), onze computers zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url (momenteel nog in constructie voor deze website).

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande relaties worden niet langer bewaard dan drie jaar na afloop van het laatste contact. De gegevens van potentiële klanten worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer zijn wij wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen alleen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen? Als onderneming zijn wij verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. We hebben deze zo beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk mogelijk gemaakt. Maar niemand is perfect en we kijken allemaal met een eigen blik naar informatie en de wereld om ons heen, dus mocht je vragen hebben laat het ons gerust weten. Je kunt dit doen middels het contactformulier, ons een e-mail te sturen, of door telefonisch contact met ons op te nemen.

Neem contact op en wij maken het voor je in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem ook dan contact op via:

Ziez onderwijs
Parallelweg 2B
7822 GL Emmen

www.ziez-onderwijs.nl
[email protected]
+31 (0)633044205
KvK 73252735

Dank voor het lezen.

Jelte van der Kooi
Kristien Oldengarm