Terug Interessant! Ik wil meer weten

Zelfbewust

Voor IB’ers/Kwaliteitscoördinatoren

Jouw functie vormgeven zonder je drijfveren te verliezen
Het duurzame proces bevorderen
Constructief leiden – jezelf en de ander
+/+ gesprekken voeren

In je werk als kwaliteitscoördinator ben je graag open (zonder jezelf weg te cijferen). Je bent nieuwsgierig, onderzoekt graag samen met anderen mogelijkheden (zonder ongevraagd advies te geven of te redden) en bent standvastig (zonder ultimatums te stellen of aan te klagen.)
Tegemoetkomen aan de behoeften van elk van die unieke collega’s én je eigen batterij opgeladen houden is daarbij het uitgangspunt.

Je ondersteunt graag zó dat je functie je energie geeft en dat voor iedereen waar je mee te maken hebt het werk uitdagend, oplossingsgericht, leuk, waardevol en ontspannend is. Het lukt je niet altijd om iedereen even goed te bereiken. Het is soms ronduit lastig om een deel van je gesprekken en ontmoetingen constructief in te richten. 

We nemen je mee aan de hand van je eigen PCM-leiderschapsprofiel dat specifiek voor jou en je functie wordt aangemaakt.

Tijdens deze training onderzoek je – vanuit je authenticiteit, aan de hand van zelfzorg, veerkracht en besluitvorming – het volgende:

Je functie vormgeven zonder jouw drijfveren te verliezen

In je functie behartig je de belangen van zowel leerlingen en leerkrachten áls ouders áls externen áls directie. Je merkt soms verwarring over verantwoordelijkheid. Soms bevind je je in een spanningsveld tussen verschillende partijen waardoor je het gevoel hebt dat je een spreekbuis bent voor ‘iedereen.’ Hoe manoeuvreer je je door dat spanningsveld?
Hoe geef je op een waardevolle manier vorm aan je persoonlijke manier van ondersteuning bieden, zonder je persoonlijke drijfveren uit het oog te verliezen of kwijt te raken?

Het duurzame proces binnen de school bevorderen.

Binnen je school is de potentie hoog. In het dagelijkse proces ondervind je soms dat het lastig is alle teamleden en alle leerlingen (met hun ouders) uit te nodigen hun kwaliteiten steeds positief in te zetten. Onderzoek samen (on-)terechte kritiek en kom oplossingsgericht tot overeenstemming.
Hoe geef ik samen met ouders, leerlingen, leerkrachten, directie en externen vorm aan het duurzame ontwikkelproces?

Constructief leidinggeven aan jezelf en de ander begeleiden

 Hoe kan je jouw zorg en teleurstelling bij jezelf en de ander omzetten naar een constructief proces dat voor alle partijen een bevredigende uitkomst biedt? 

+/+ gesprekken voeren die ertoe doen

Inzicht in de achtergrond van je eigen gedrag en dat van anderen. Hoe ziet je communicatiestijl eruit? Je karaktersterkten? Is jouw taal helder en inspirerend voor leerkrachten, leerlingen, externen, directie en ouders? 

Neem deel om in een praktijkgerichte setting aan de hand van nieuwe inzichten antwoorden te vinden op bovenstaande vragen.
Bouw aan verdiepende vaardigheden om situaties te begrijpen en distress te herkennen. Werk aan oplossingsstrategieën die je ‘in het hier en nu’ toepast. Zet aangeleerde vaardigheden curatief in.

Door deel te nemen voorkom je miscommunicatie en gedoe. Je voegt waarde toe en bevordert harmonie in je school, onder collega’s; met de directie; met externen en met leerlingen en hun ouders.

Aanmelden

"*" geeft vereiste velden aan