Terug Interessant! Ik wil meer weten

Individuele training PCM1

Iedereen is uniek. Je doet je best om goede relaties te hebben en te onderhouden. En tegelijkertijd schuurt dat soms met de dagelijkse praktijk. Hoe goed je je best ook doet, het lijkt je niet altijd te lukken om de ander in te bereiken. 

Uit ervaring weet je daarnaast dat de manier waarop je iets zegt van invloed is op hoe een ander reageert. Maar hoe gaat dit in z’n werk?

Observeerbare patronen in communicatie

Taibi Kahler, een Amerikaans klinisch psycholoog, heeft veel onderzoek gedaan naar HOE we iets zeggen. 
Hij onderzocht woorden, toon, gebaren, mimiek en lichaamshouding en kwam tot verrassende conclusies. 
Hij ontdekte observeerbare patronen in gedrag. Vrij vertaalt: bepaalde clusters van gedrag die niet alleen aangeven welke ‘taal’ iemand spreekt, maar ook hoe iemand gemotiveerd wordt, welk gedrag iemand laat zien onder stress en in welke omgeving iemand het meest op z’n gemak is. 
In totaal ontdekte hij zes clusters en gaf ze de namen Harmoniser, Gestructureerd denker, Doorzetter, Rebel, Dromer, Promotor. Hij benadrukte dat iedereen de kenmerken van al deze clusters in zich heeft. Echter één cluster is dominant. Hij noemt dit het Basistype

Process Communication Model®

Zijn ontdekkingen heeft hij samengevat in het Process Communication Model (PCM). PCM is waardevol om conflictsituaties te begrijpen en te leren hoe deze te voorkomen.

Dit levert het op

Inzicht in de achtergrond van eigen gedrag;
Positieve invloed op communicatie en motivatie;
Een heldere en duidelijke visie op hoe communicatie kwalitatief efficiënter ingezet kan worden in overlegsituaties; 
Inzicht in je persoonlijke manier van communiceren en inzicht in de reactie van een ander op zijn manier van communiceren;
Inzicht in persoonlijke drijfveren, distressgedrag en psychologische behoefte;
Eigen energiehuishouding positief beïnvloeden;
Een mogelijkheid om te reflecteren op eigen persoonlijkheid en drijfveren; 
Herkennen van eigen psychologische behoefte;
Eigen distress verminderen;
Inzicht in rol en professioneel handelen binnen de kaders en afspraken van de organisatie.

Heb je interesse in ons werk, maar voorlopig nog geen team om samen mee aan de slag te gaan? Check onze agenda voor de mogelijkheden.

Bouwstenen

Aanmelden

"*" geeft vereiste velden aan