Terug

Zie eens – Leerlijn Sociaal Emotionele ontwikkeling

De leerlijn bestaat uit een lessenreeks per leerjaar gebaseerd op de SLO doelen Sociaal Emotionele Ontwikkeling.

De leerlingen worden uitgenodigd om voorkeuren in samenwerking en communicatie, motivatie en stress te verkennen en in zichzelf te herkennen.
De leerkracht begeleidt en observeert dit proces daarbij geholpen door gerichte opdrachten die helpen duiden en een bron zijn voor het bepalen van de juiste aanpak. 
Leerkrachten werken onderling en met hun leerlingen aan een gemeenschappelijke taal waarbij zij de ander (h)erkennen en uitnodigen contact te maken en samen het juiste te doen.

Zie eens is het gereedschap dat scholen ondersteunt onderwijs zo sterk te maken dat elke leerling wordt bereikt

Onderwerpen


Gewetensvorming, 
weloverwogen kiezen
Zelf inzicht; conflicten hanteren; verantwoordelijkheid nemen
Samenwerken; gevoelens hanteren; impulscontrole; doelgericht gedrag
Omgevingsvoorkeur vaststellen: Alleen; een-op-een; in een groep; van groep naar groep
Gevoelens; kwaliteiten; beeld van mezelf
“Je bent wie je bent, en vooral ben je jezelf.”

Opbouw

Duur: 8 schooljaren of meer

Materiaal – algemeen

Handleiding Zie eens: 
Per schooljaar 10 lessen inclusief observatie-opdrachten en lessuggesties.

Kaartenset ‘PCM in jouw klas’:
Set met 96 kaarten: achtergrondinformatie over psychologische behoefte, perceptie, persoonlijkheidsaspecten, distressgedrag en interessante interventies voor elk van de persoonlijkheidstypen. 

Kaartenset ‘Wij en onze klas’:
Set met 124 ontdekkaarten voor leerlingen: Wat motiveert mij? Hoe reageer ik? Hoe leer ik? Hoe ziet mijn gedrag eruit op een minder goede dag? Hoe werk ik graag samen? En meer.

Werkschrift: Persoonlijk schrift voor het verwerken van de opdrachten en stimulans van zowel externe als interne motivatie.

Materiaal per groep

groep 1/2

Handleiding Zie eens,
Kaartenset ‘PCM in jouw klas’ 

Groep 3/4/5

Handleiding Zie eens,
Kaartenset ‘PCM in jouw klas’,
Werkschrift per leerling

Groep 6/7/8

Handleiding Zie eens,
Kaartenset ‘PCM in jouw klas’, Kaartenset ‘Wij en onze klas’, Werkschrift per leerling