Terug

inZicht

Versterk jouw impact door voortdurend jouw communicatiespieren te trainen.

inZicht legt een fundament onder de dagelijkse onderwijspraktijk

Elke dag maak je pedagogische en didactische keuzes.
Sta er eens bij stil hoe weinig we écht en bewust ons eigen gedrag en dat van leerlingen duiden.
Soms dicteert het werk dat gedaan moet worden de dag.
We zien de verbinding met de leerling even over het hoofd.

Hoe meer jouw batterij opgeladen is,
hoe beter het lukt oog te hebben voor de behoeften en voorkeuren van leerlingen.

inZicht

inZicht ondersteunt leerkrachten hun persoonlijke authenticiteit, talenten, vaardigheden om samen te werken, overtuigingskracht en oprechte aandacht in te zetten. 
InZicht focust op observeren in je klas, teamopdrachten en zelfinzicht.
De bijbehorende kaartenset ‘PCM in jouw klas’ duidt het geobserveerde en is een bron voor het bepalen van de juiste pedagogische aanpak.
inZicht ondersteunt in je werk, tijdens overlegsituaties, tijdens de voorbereiding en uitvoering van je lessen en tijdens het observeren van leerlingen, èn in gesprekken met ouders en externen.

Verbinding


Binnen scholen ontstaat heldere, transparante communicatie tussen leerkrachten en leerlingen.
Communicatie die motiveert, inspireert, verbindt, erkenning geeft en, als het nodig is, dicteert. 

Wanneer je blijft observeren en blijft focussen op gedrag van jezelf en de leerlingen wordt de verworven kennis en vaardigheden geïmplementeerd en geborgd.

Er ontstaat een voedingsbodem voor
didactisch en pedagogisch handelen
zodat dat leerlingen ontdekken
wat hun onbegrensde mogelijkheden zijn.

1500 leerkrachten uit onze scholen en die van collega trainers werken dagelijks aan hun observatievaardigheden.

Zij worden begeleid door ruim 40 betrokken interne ambassadeurs

Neem contact op een stevig fundament onder het onderwijs op jouw school te borgen en te implementeren.