Terug

inZicht

Teams die het ZieZ basisprogramma hebben afgerond starten met implementatie via het inZicht-magazine en de daarbij behorende kaartenset ‘PCM in jouw klas’.

InZicht focust op observeren in je klas, teamopdrachten en zelfinzicht. Het ondersteunt je bij het toepassen van PCM. In je werk, tijdens overlegsituaties, tijdens de voorbereiding en uitvoering van je lessen en tijdens het observeren van leerlingen, èn in gesprekken met ouders en externen.

Binnen scholen zetten we in op heldere, transparante communicatie tussen leerkrachten en leerlingen. Communicatie die motiveert, inspireert, verbindt, erkenning geeft en, als het nodig is, dicteert. 

Wanneer je blijft observeren en blijft focussen op gedrag van jezelf en de leerlingen lukt het de verworven kennis en vaardigheden te implementeren en te borgen.

Materiaal

inZicht magazine (144 pagina’s full colour) met 18 opdrachten om jezelf en de ander te observeren, verhalen, artikelen, columns en meer inspiratie.

Kaartenset ‘PCM in jouw klas’:
Set met 96 kaarten: achtergrondinformatie over psychologische behoefte, perceptie, persoonlijkheidsaspecten, distressgedrag en interessante interventies voor elk van de persoonlijkheidstypen.