Terug Interessant! Ik wil meer weten

PCM 2
verdiepingstraining
Midden NL

Waardering en verbinding zijn het fundament voor sterke relaties.
In de verdiepingstraining (het vervolg op de basistraining) werk je aan het gereedschap dat je hebt steeds te bouwen aan relaties:

Herken en waardeer jezelf:
Weet hoe jij de wereld waarneemt en hoe dat jouw kijk beïnvloedt.
Wees je bewust van alle kwaliteiten en valkuilen die daarbij horen.
Waardeer jezelf door tegemoet te komen aan wat jouw behoeften en motivatie.

Zie de ander en verbind:
Heb zicht op verschillen in waarneming en herken die in de ander. 
Erken de kwaliteit in ieder individu en sluit erbij aan door jouw gereedschap in te zetten.

Versterk jouw relaties:
Zet al jouw capaciteiten in om de ander maximaal uit te nodigen.

Bereik elke persoon in jouw omgeving: 
Ontsluit het potentieel in de ander en vier de verbinding. 

Aanmelden

Naam