Terug Interessant! Ik wil meer weten

PCM 1
Basistraining
Noord NL

Je wilt graag goede relaties met jouw vrienden, binnen jouw familie en met collega’s. 
Het is frustrerend wanneer deze relaties onder druk staan of blijvend verstoord raken 
vanwege stress en onbegrip.
Wij trainen te handelen op verschillen in taal en motivatie. Daarmee heb je het gereedschap in handen met positieve energie aan de slag te zijn. Bovendien weet je jouw omgeving uit te nodigen steeds het juiste te zien en te doen.
Zo bouw je aan waardering en warme relaties: Hèt fundament voor een prettig sociaal netwerk en sterke onderlingen banden.

Aanmelden

Naam