Terug

Zie eens

Methode sociaal emotionele ontwikkeling groep 6 tot en met 8. 
Leer leerlingen zichzelf en de ander te kennen. Bouw aan een stevige, fijne groep.
Zie eens is een methode vol speelse creatieve interessante waardevolle, humorvolle, serieuze, actiegerichte opdrachtoefeningen. Om alleen te doen, of met een groepje, of met de hele klas.
Aan de hand van oefeningen in het lokaal, buiten, in het speellokaal of waar dan ook kijkt de leerling naar wat zijn ‘batterij oplaadt’. 
Aansluitend bij het thema SEO van de SLO. Kernen; subkernen en inhouden. 

Onderwerpen:
Gewetensvorming, 
Burgerschap; weloverwogen kiezen
Zelf inzicht; conflicten hanteren; verantwoordelijkheid nemen
Samenwerken; gevoelens hanteren; impulscontrole; doelgericht gedrag
Omgevingsvoorkeur vaststellen: Alleen; een-op-een; in een groep; van groep naar groep
Gevoelens; kwaliteiten; beeld van mezelf
“Je bent wie je bent, en vooral ben je jezelf.”

Materiaal:
Voor de leerkracht: handleiding en een set met 124 kaarten.
Elke leerling zijn eigen ‘Zie eens’ – werkboek

20 Opdrachten: introductie met een meester Korneel verhaal; kern waarbij de leerling ‘leert en zelfinzicht opdoet; afsluiting met ‘wij-opdrachten.
Elke opdracht neemt tussen de 30 en 45 minuten in beslag.
Daarnaast 3 mini-projecten.

Samen met teamtraining; werken met maatjes; in Zicht; een interne PCM coach is het een waardevolle manier om aan duurzame ontwikkeling te werken op het gebied van sociale en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen waarbij hun welbevinden centraal staat.

Het materiaal is beschikbaar na de ’teamtraining inZicht – ik’