Terug

Ambassadeurs

Binnen de school nemen leerkrachten de rol van ambassadeur op zich.
Zij nemen deel aan netwerkbijeenkomsten onder leiding van een trainer, waar ze ambassadeurs van andere scholen ontmoeten om van elkaar te leren. Tijdens die bijeenkomst worden onderwerpen PCM uitgebreid en verdiept aangeboden.
Ook ontvangen de ambassadeurs het gereedschap om binnen de school onderwerpen binnen teambijeenkomsten te behandelen.

Zo zijn ambassadeurs in staat het steeds krachtiger wordende proces in de school vorm te geven en te begeleiden.