Terug Interessant! Ik wil meer weten

Zie eens
leerlijn sociaal emotionele ontwikkeling

Zie eens legt een fundament onder
het pedagogisch klimaat in de klas.

In elke schoolklas spelen onderlinge samenhang en begrip een cruciale rol in het leerproces.
Dat geldt voor de relatie leerkracht – leerling en voor leerlingen onderling.
Door de uitdagingen die leerkrachten en leerlingen elke dag aangaan ontstaat stress.
Soms loopt de spanning zo hoog op dat de onderlinge verbinding verslechtert terwijl je die juist zou willen verbeteren.

Een uniek proces:
De leerkracht observeert zichzelf én de leerlingen.

Een leerkracht die misverstanden, frustratie, angst, gebrek aan motivatie en disstress bij zowel zichzelf als de leerling herkent kan daarop inspelen.
Deze leerkracht staat in verbinding met zichzelf. Het lukt daardoor echt verbinding te maken met leerlingen. Leerlingen komen maximaal tot hun recht. De basis voor passend onderwijs.

Het Zie eens programma is een vervolg op het ZieZ basisprogramma

Het leerproces optimaliseert.
De kwaliteit van iedere leerkracht en elke leerling komt tot bloei.

Zie eens heeft voor onze bovenbouw de sfeer echt veranderd. 
Voorgaande jaren zaten er nog wel eens ouders van kinderen bij mij om aan te geven dat hun kind gepest werd. 
Nu we gestart zijn met de lessen is de sfeer in de groep goed. Kinderen begrijpen zichzelf en de ander beter. 
Als er iets voorvalt coacht de leerkracht ook op basis van de les. Ze vraagt dan het kind of ze zien wat er gebeurt. 
De kinderen herkennen gedrag uit het ik-Web van zichzelf en die van de ander. Zo leren ze elkaar te begrijpen. Dat voorkomt escalatie.
Er is nog geen ouder geweest die klaagde over pesten.’

Dit schooljaar werken ruim 120 leerkrachten met onze materialen. Zij zijn van plan om ook komend jaar met Zie eens te blijven werken.
Omdat ze het positieve effect van Zie eens op hun leerlingen, de verstandhoudingen onderling en de relatie leerkracht-leerling. Zie eens heeft het open gesprek tussen leerkrachten en leerlingen een boost gegeven.

Momenteel ligt al ons materiaal bij de vormgever/ drukker. Begin juni is de leerlijn Zie eens klaar en beschikbaar voor elke school.

Neem contact op om jouw onderwijs te optimaliseren.

Bouwstenen

Nieuwsgierig geworden?

Naam(Vereist)