Terug Interessant! Ik wil meer weten

Zie eens – SEO

Leerlijn Sociaal Emotionele Ontwikkeling

Zie eens legt een fundament onder
het pedagogisch klimaat in de klas.

In elke schoolklas spelen onderlinge samenhang en begrip een cruciale rol in het leerproces.
Dat geldt voor de relatie leerkracht – leerling en voor leerlingen onderling.
Door de uitdagingen die leerkrachten en leerlingen elke dag aangaan ontstaat stress.
Soms loopt de spanning zo hoog op dat de onderlinge verbinding verslechtert terwijl je die juist zou willen verbeteren.

Een uniek proces:
De leerkracht observeert zichzelf én de leerlingen.

Een leerkracht die misverstanden, frustratie, angst, gebrek aan motivatie en disstress bij zowel zichzelf als de leerling herkent kan daarop inspelen.
Deze leerkracht staat in verbinding met zichzelf. Het lukt daardoor echt verbinding te maken met leerlingen. Leerlingen komen maximaal tot hun recht. De basis voor passend onderwijs.

Leerlijn sociaal emotionele ontwikkeling


De leerlijn bestaat uit een lessenreeks per leerjaar gebaseerd op de SLO doelen Sociaal Emotionele Ontwikkeling.
De leerlingen verkennen en herkennen voorkeuren in samenwerking en communicatie, motivatie en stress.
De leerkracht begeleidt en observeert dit proces geholpen door gerichte opdrachten die helpen duiden en een bron zijn voor het bepalen van de juiste aanpak. 
Leerkrachten werken onderling en met hun leerlingen aan een gemeenschappelijke taal waarbij zij de ander (h)erkennen en uitnodigen contact te maken en samen het juiste te doen.

Training

Twee trainingsmomenten per jaar zijn het vliegwiel dat het proces steeds een nieuwe boost geeft.
In teamverband worden onderwerpen verdiept en casussen besproken.
Nieuwe vaardigheden worden aangeleerd en bestaande geoefend.
We ondersteunen je zo jouw capaciteiten steeds in te zetten, passend bij elke leerling.
Het leerproces optimaliseert, de kwaliteiten van iedere leerkracht en elke leerling komt tot bloei.

Het Zie eens programma is een vervolg op het ZieZ basisprogramma

Ambassadeurs

Ambassaderus binnen de school nemen deel aan netwerkbijeenkomsten.
Tijdens die bijeenkomst worden onderwerpen PCM uitgebreid en verdiept aangeboden.
Zij ontvangen het gereedschap om binnen de school onderwerpen binnen teambijeenkomsten te behandelen.
Ambassadeurs geven het steeds krachtiger wordende proces in de school vorm.

Het leerproces optimaliseert.
De kwaliteit van iedere leerkracht en elke leerling komt tot bloei.

Zie eens heeft voor onze bovenbouw de sfeer echt veranderd. 
Voorgaande jaren zaten er nog wel eens ouders van kinderen bij mij om aan te geven dat hun kind gepest werd. 
Nu we gestart zijn met de lessen is de sfeer in de groep goed. Kinderen begrijpen zichzelf en de ander beter. 
Als er iets voorvalt coacht de leerkracht ook op basis van de les. Ze vraagt dan het kind of ze zien wat er gebeurt. 
De kinderen herkennen gedrag uit het ik-Web van zichzelf en die van de ander. Zo leren ze elkaar te begrijpen. Dat voorkomt escalatie.
Er is nog geen ouder geweest die klaagde over pesten.’
Ellen Frelink – directeur Kristalla, Emmen

Afgelopen schooljaar hebben ruim 30 bovenbouwgroepen (650 leerlingen) voor het eerst met het materiaal gewerkt. Zij zijn van plan met Zie eens te blijven werken.
Net als Ellen Frelink zien zij het positieve effect van Zie eens op hun leerlingen, de verstandhoudingen onderling en de relatie leerkracht-leerling. Zie eens heeft het open gesprek tussen leerkrachten en leerlingen een boost gegeven.

Neem contact op om jouw onderwijs te optimaliseren.

Nieuwsgierig geworden?

Naam(Vereist)