ZieZ – versterkers

We zijn enorm blij zijn dat we de afgelopen jaren veel leerkrachten (en daarmee nog veel meer leerlingen) hebben kunnen bereiken.

We merken uit de reacties dat het werken met ‘inZicht’; het praten over gedrag van leerlingen; het curatief en preventief inzetten van de bij elke leerling passende interventies ervoor zorgen dat het zelfbewustzijn (self efficacy) van leerkrachten wordt versterkt en daarmee het pedagogisch klimaat in elk lokaal.

Vanuit een gezamenlijke (PCM) taal observeren en aansluiten bij de motivatie van elke leerling is ons uitgangspunt.

Daar gaan we mee door.

In dit document vind je onze ‘versterkers’.

Het zijn bouwstenen die je binnen je school kunt samenvoegen om het pedagogisch klimaat te versterken waardoor je ook de cognitieve ontwikkeling stimuleert.

Wij bieden voor de komende jaren ‘Versterkers’ aan die we samen met jullie tot een programma op maat kunnen vormgeven, aansluitend bij jullie wensen en passend binnen jullie kaders.

Ons aanbod is als keuzemenu opgebouwd. Het bestaat uit verschillende onderdelen die jullie, al naar gelang jullie beginsituatie, de behoefte, tijd en investeringsmogelijkheid, kunnen samenbrengen tot een bouwwerk dat jullie op korte en lange termijn past.

 Belangrijk uitgangspunt is dat theorie en praktijk in elkaar over lopen en aansluit bij jullie behoefte. Daarom zijn dit versterkers die we, mocht er een gezamenlijk traject uit voortkomen, op maat gaan vormgeven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.