Middenkader + PCM – Goes

Trainingstraject voor intern begeleiders/ MT leden/ bouwcoördinatoren/ teamleiders.

Onderwerpen die aan bod komen:

– Situationeel leidinggeven;

– Delegeren;

– Gesprekstechnieken: luisteren/samenvatten/doorvragen/

   feedback geven en ontvangen;

– Slecht nieuws gesprekken;

– Functioneringsgesprekken;

– Kindgesprekken;

– Oudergesprekken;

Ik heb een programma samengesteld waarbij bovenstaande uitgebreid aan bod komt.

Je eigen PCM-profiel is leidend; inzicht in ‘de ander’ staat centraal.

Bij minimaal 6 deelnemers ga ik deze organiseren in Zeeland.

Data: 

vrijdag 16 september hele dag

woensdag 12 oktober 09.00 – 12.00 uur

woensdag 9 november 09.00 – 12.00 uur

4 dagdelen. Prijs per deelnemer € 950,-

Inclusief handouts; materialen; catering; locatie in Goes of Kapelle