Voor het team – basistraining PCM

Het persoonlijkheidsprofiel.     

Voor elke deelnemer zijn eigen PCM-persoonlijkheidshuis/ profiel. Dit is een persoonsgebonden profiel. In het profiel een overzicht van de manier waarop degene die het profiel aanmaakt naar de wereld kijkt (perceptie); achtergrondinformatie over psychologische behoefte; informatie over zes persoonlijkheidstypen en de wijze waarop elk van de zes communiceert. Daarnaast een persoonlijk actieplan en achtergrondinformatie over PCM. Wanneer elke deelnemer zijn eigen profiel heeft is feedback geven en ontvangen simpel en veilig. Ook kun je tijdens functionering, – en beoordelingsgesprekken (gesprekscyclus) de persoonsgebonden profielen als leidraad gebruiken.

Voor de directie is het een tool om tijdens voortgangsgesprekken vooral in gesprek te gaan over het profiel, de ervaren distress en de kwaliteiten van de medewerker.

Ervaring leert dat het een ideale manier is om met elkaar in gesprek te komen over de kwaliteiten van de ander en die van jezelf. Ervaring leert vervolgens dat leerkrachten die moeite hebben in communicatie met een andere collega aan de hand van een gesprek over het persoonlijkheidsprofiel makkelijker begrip krijgen voor en inzicht krijgen in de beweegredenen van de ander. 

Een persoonsgebonden profiel kost per deelnemer                                         € 275,- 

De basistraining           

Zes dagdelen waarin de tien onderdelen van PCM gecombineerd worden met praktijkopdrachten.

De tien onderdelen hebben telkens een zelf-component (informatie voor de individuele deelnemer) en een praktische toepassing voor de praktijk, gericht op de omgang, relatie en het aansluiten bij de psychologische behoefte van alle leerlingen.

Onderdeel 1: Percepties: door welke bril kijk je naar de wereld.

Onderdeel 2: Omgevingsvoorkeuren en inschattingsmatrix.

Onderdeel 3: Persoonlijkheidstypen; 

Onderdeel 4: Karaktersterkten

Onderdeel 5: Persoonlijkheidsaspecten

Onderdeel 6: Psychologische behoefte

Onderdeel 7: Faseren. 

Onderdeel 8: Managementstijlen/ interactiestijlen

Onderdeel 9: Mismanagement en distress

Onderdeel 10: Communicatiekanalen

De bovenstaande onderwerpen worden telkens gekoppeld aan de persoonlijkheidsprofielen van elke deelnemer.

Teamtraining 6 dagdelen. Bijvoorbeeld een start-dag en vier trainingsmiddagen, verspreid over een schooljaar.

De training is vrijgesteld van BTW. Prijs op aanvraag.