Voor leerlingen – Zie eens

Methode sociaal emotionele ontwikkeling groep 6 tot en met 8   2022-2023                          
Pilot-jaar 2 van onze methode ‘Zie eens’ voor de leerlingen van groepen 6, 7 en 8 en hun leerkrachten.

NIEUW: Aansluitend bij het thema SEO van de SLO. Kernen; subkernen en inhouden dekkend.

NIEUW: de kaartenset met 96 kaarten (in plaats van 300)

NIEUW: integratie van ik en wij opdrachten

NIEUW: spiegelverhalen over de klas van meester Korneel.

Voor wie?

Deze methode voor sociaal emotionele vorming/ontwikkeling is voor elke leerling van groep 6, 7 en 8.  

Onderwerpen:

 • Gewetensvorming, 
  • Burgerschap; weloverwogen kiezen
   • Zelf inzicht; conflicten hanteren; verantwoordelijkheid nemen
    • Samenwerken; gevoelens hanteren; impulscontrole; doelgericht gedrag
     • Omgevingsvoorkeur vaststellen: Alleen; een-op-een; in een groep; van groep naar groep
      • Gevoelens; kwaliteiten; beeld van mezelf
       • “Je bent wie je bent, en vooral ben je jezelf.”

Aan de hand van oefeningen in het lokaal, buiten, in het speellokaal of waar dan ook kijkt de leerling naar wat zijn ‘batterij oplaadt’. 

Het is een methode vol speelse creatieve interessante waardevolle, humorvolle, serieuze, actiegerichte opdrachtoefeningen. Om alleen te doen, of met een groepje, of met de hele klas.

Materiaal

Voor de leerkracht: handleiding en een set met 96 kaarten.

Elke leerling zijn eigen ‘Zie eens’ – werkboek

(vergelijkbaar met het in Zicht – magazine voor leerkrachten)
20 opdrachten: introductie met een meester Korneel verhaal; kern waarbij de leerling ‘leert en zelfinzicht opdoet; afsluiting met ‘wij-opdrachten.
Elke opdracht neemt tussen de 30 en 45 minuten in beslag.

Daarnaast 3 mini-projecten.

Wil je meer weten? We sturen onze Zie eens brochure.

Wij vertellen daarin hoe “in Zicht – Zie eens” is opgebouwd is en waarom dat zo is. Je komt er achter welke keuzes wij gemaakt hebben. Bedenk bij alles waarover we jou hier informeren dat je zelf je keuzes maakt/ jullie binnen je klas samen (met collega’s; met leerlingen) keuzes maken.

800 leerlingen binnen het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs werken momenteel met de eerste pilotversie.

Op basis van hun feedback hebben we voor het schooljaar 2022-2023 een nieuwe versie samengesteld.

Samen met teamtraining; werken met maatjes; in Zicht; een interne PCM coach is het een waardevolle manier om aan duurzame ontwikkeling te werken op het gebied van sociale en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen waarbij hun welbevinden centraal staat.

Zie eens sluit aan bij de kerndoelen en de SLO doelen voor SEL.

Groep 6, 7, 8 per leerling                                     € 12,50*

Per handleiding. Per groep                                  € 75,-

Kaartenset “zie Eens.”                                           € 90,-

                                               *onder voorbehoud van wijzigingen (naar boven of beneden) i.v.m. papierprijs

Voorwaarde is dat je als leerkracht een driedaagse basistraining Process Communication Model (PCM) hebt afgerond of deelnam aan een school/teamtraining.

We zijn enorm blij zijn dat we de afgelopen jaren veel leerkrachten (en daarmee nog veel meer leerlingen) hebben kunnen bereiken. We merken uit de reacties dat het werken met ‘in Zicht’; het praten over gedrag van leerlingen; het curatief en preventief inzetten van de bij elke leerling passende interventies ervoor zorgen dat het zelfbewustzijn (self efficacy) van leerkrachten wordt versterkt en daarmee het pedagogisch klimaat in elk lokaal.

Vanuit een gezamenlijke (PCM) taal observeren en aansluiten bij de motivatie van elke leerling is ons uitgangspunt.Niet gericht op cijfers, rapporten en opbrengsten. Wel op relatie en het versterken van het onderwijsklimaat zo dat elke leerling wordt bereikt. Omdat de leerlingen in deze groepen meer in staat zijn om naar zichzelf te kijken.

Meer weten over de methode in Zicht voor leerkrachten? kijk hier