Zie eens

We zijn enorm blij zijn dat we de afgelopen jaren veel leerkrachten (en daarmee nog veel meer leerlingen) hebben kunnen bereiken.

We merken uit de reacties dat het werken met ‘in Zicht’; het praten over gedrag van leerlingen; het curatief en preventief inzetten van de bij elke leerling passende interventies ervoor zorgen dat het zelfbewustzijn (self efficacy) van leerkrachten wordt versterkt en daarmee het pedagogisch klimaat in elk lokaal.

Vanuit een gezamenlijke (PCM) taal observeren en aansluiten bij de motivatie van elke leerling is ons uitgangspunt.

Niet gericht op cijfers, rapporten en opbrengsten. Wel op relatie en het versterken van het onderwijsklimaat zo dat elke leerling wordt bereikt.

Nieuw! Zie eens. Methode sociaal emotionele ontwikkeling voor groep 6 tot en met 8

Omdat de leerlingen in deze groepen meer in staat zijn om naar zichzelf te kijken. Gewetensvorming, een bredere kijk op de wereld staan in deze levensfase meer op de voorgrond. Daar sluiten we bij aan.

Het draait om zelfinzicht.

Zie eens geeft elke leerling gereedschap om naar zichzelf te kijken. Naar wie hij/zij is. Dat doet de leerling alleen en met de groep. 

Aan de hand van oefeningen in het lokaal, buiten, in het speellokaal of waar dan ook kijkt de leerling naar wat zijn ‘batterij oplaadt’.

Het is een methode vol speelse creatieve interessante waardevolle, humorvolle, serieuze, bizarre, actiegerichte opdrachtoefeningen. Om alleen te doen, of met een groepje, of met de hele klas.

De leerkracht ontvangt een handleiding en een set met 300 kaarten.

Daarnaast krijg je handvatten om aan de slag te gaan en handreikingen om de voor jouw klas best werkende aanpak te vinden.

Voorwaarde is dat je als leerkracht een driedaagse basistraining Process Communication Model (PCM) hebt afgerond of deelnam aan een school/teamtraining.

Wil je meer weten? We sturen je graag onze Zie eens brochure op.

Wij vertellen daarin hoe “in Zicht – Zie eens” is opgebouwd is en waarom dat zo is. Je komt er achter welke keuzes wij gemaakt hebben. Bedenk bij alles waarover we jou hier informeren dat je zelf je keuzes maakt/ jullie binnen je klas samen (met collega’s; met leerlingen) keuzes maken.

Elke leerling zijn eigen ‘Zie eens’ – werkboek (vergelijkbaar met het in Zicht observatiejournal voor leerkrachten)

48 opdrachten (28 gericht op ‘ik’; 20 gericht op ‘wij’)

Daarnaast 5 zogenaamde ‘blauwe weken’: bijzondere mini projecten

204 leerlingen binnen het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs werken momenteel met de pilotversie.

Op basis van hun feedback stellen we voor het schooljaar 2021-2022 de versie voor het eerste jaar samen. Inmiddels hebben de leerkrachten van 300 leerlingen zich aangemeld om mee te doen.

Samen met teamtraining; werken met maatjes; in Zicht; een interne PCM coach is het een waardevolle manier om aan duurzame ontwikkeling te werken op het gebied van sociale en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen waarbij hun welbevinden centraal staat.

Meer weten over de methode in Zicht voor leerkrachten? kijk hier