Voor het team – in Zicht – magazine

Implementatie met het PCM magazine + kaartenset

in Zicht focust op observeren in je klas, teamopdrachten en zelfinzicht:

Wanneer je blijft observeren en blijft focussen op gedrag van jezelf en de leerlingen is de kans groot dat de verworven kennis en vaardigheden die je kreeg tijdens een training over PCM wordt geborgd.

Elke dag ben je bezig om je werk te doen. Sta er tegelijkertijd eens bij stil hoe weinig we écht en bewust ons eigen gedrag en dat van leerlingen duiden.

We werken tijdens het implementeren van PCM in scholen met ‘In Zicht’, het magazine dat twee keer per schooljaar uitkomt. Het ondersteunt je bij het toepassen van PCM. In je werk, tijdens overlegsituaties, tijdens de voorbereiding en uitvoering van je lessen en tijdens het observeren van leerlingen, en in gesprekken met ouders en externen.

Doel: nog beter contact met jezelf, elke collega, elke leerling en ouder.

Voor elke medewerker die zijn eigen PCM-profiel heeft en een (team)training PCM heeft gevolgd.

Inzicht – het magazine bestaat uit:

1. twee keer het komende schooljaar het magazine:

– 18 opdrachten per magazine om te observeren
– verhalen
– columns
– afvinklijstjes
– elke tekst een eye-opener
– artikelen
– fraai vormgegeven
– “woord van de dag”
– per magazine 140 fullcolor pagina’s
– opdrachten gericht op het team en de klas waarbij de kaartenset centraal staat

De prijs per deelnemer (twee magazines) wordt in juni definitief vastgesteld. Door de stijgende papierprijzen is de kans aanwezig dat we ten opzichte van de € 90,- die u betaalde voor het observatiejournaal in Zicht een prijsverhoging moeten doorvoeren.                                                                   

2. De set van 96 kaarten ‘PCM in jouw klas’ met achtergrondinformatie over psychologische behoefte, perceptie; persoonlijkheidsaspecten; distressgedrag en interessante interventies voor elk van de persoonlijkheidstypen. In de opdrachten van in Zicht – magazine wordt constant verwezen naar deze kaarten.

De prijs per kaartenset                                                                                               € 100,-

Meerwaarde

In Zicht – magazine legt een fundament onder de dagelijkse onderwijspraktijk.

Dat fundament bestaat uit steeds verbeterende observatie- en communicatievaardigheden binnen de onderwijspraktijk.Binnen scholen zetten we in op heldere, transparante communicatie tussen leerkrachten en leerlingen. Communicatie die motiveert, inspireert, verbindt, erkenning geeft en, als het nodig is, dicteert.

Hoe meer opgeladen de batterij is bij leerkrachten en binnen teams, hoe beter dit lukt.Leerkrachten maken door hun persoonlijke authenticiteit, talenten, vaardigheden om samen te werken, overtuigingskracht en oprechte aandacht het verschil.

Voor het kind in het bijzonder en het onderwijs in het algemeen.

Door met aandacht jezelf te observeren en de kennis die je op doet over jezelf te delen verhoogt dit het eigen werkplezier. Wanneer schoolteams gezamenlijk aan de slag gaan met In Zicht versterkt dit het professionele schoolklimaat.

Zo ontstaat een voedingsbodem voor:

• een zich steeds versterkend pedagogisch klimaat waarin leerkrachten alle leerlingen bereiken, leerlingen komen tot zelfinzicht en inzicht in anderen
• zelfredzaamheid bij leerkrachten en leerlingen
• didactisch handelen door leerkrachten op zo’n manier dat leerlingen weten wat hun onbegrensde mogelijkheden zijn.

Observeren en daarmee elke leerling écht zien

Meer over de achtergronden van het gedrag en observatiemodel waar we mee werken: training

terug naar home